Yrkes-SM 2024
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hur långt är snöret?