Integritets- och Cookiepolicy

Integritetspolicy

Lecabgruppen AB med dotterbolags integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetspolicyn gäller för både privat- och företagskunder.

När sparar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter när du kontaktar oss för att för att utföra en tjänst, köpa en produkt, hyra en bostad eller i övrigt inleda en affärsrelation.

Vilka uppgifter sparar vi?
Vi sparar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. I de fall det krävs sparas också personnummer (t.ex. för att kunna registrera en bil du köper av oss, teckna försäkring, avbetalnings-/leasingkontrakt, hyreskontrakt, etc.).

Hur länge lagras uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som konsument, företagskund eller samarbetspartner eller så länge gällande lagar kräver (t.ex. bokföringslagen). Du kan kontakta oss för att får reda på vilka uppgifter vi har om dig samt för att få dem rättade, flyttade eller borttagna ur våra system. Har vi inte fog för att hantera dina uppgifter gallras uppgifterna efter ett år om inget annat föreligger.

Vad gör vi med uppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera bokningar, köp, hyror, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att inleda en affärsrelation sam­tycker du även till att vi skickar information till dig, via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbju­danden som är anpassade för dig.

Vem får vi lämna ut uppgifterna till?
Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till ex. försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvän­digt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje part för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje part som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

  1. Våra leverantörer
  2. Våra affärspartners
  3. Tredjepartsapplikationer

Våra leverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info@lecab.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Våra affärspartners
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om deras produkter och tjänster.

Med ”affärspartners” avser vi bolag som erbjuder tjänster så som att köpa en produkt, tjänst, hyra en bostad eller i övrigt inleda en affärsrelation.

I de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartner finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och affärspartnerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en sådan övrig affärspartners användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info@lecab.se för att få information om vilka affärspartner som behandlat dina personuppgifter.

Tredjepartsapplikationer
När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din avtalade produkt eller tjänst kan dessa tillhandahålls av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte tag något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas, när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster, kopplade till din avtalade produkt eller tjänst tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

Skydd av personuppgifter
Data lagras i IT-system med hög säkerhet i alla led. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Åter­kallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknads­föring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsätt­ningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behand­ling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (data­portabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsyns­myndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Vid begäran av registerutdrag kommer hanteringsavgift att tas ut.

Kontaktinformation
Om du har frågor om dina personuppgifter kan du skicka brev till:
Lecabgruppen AB,
Box 2403,
650 02 KARLSTAD
eller maila till info@lecab.se

 


Om cookies

Vi använder cookies (kakor). En cookie är en liten textfil med information som lagras på din enhet. Vi använder oss av följande cookies:

  • Nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies används till exempel för att lagra inställningar som du som användare gör mellan olika besök på webbplatsen. Vi använder dessa för att komma ihåg inställningar du gör på webbplatsen, t.ex att du godkänner användandet av cookies samt att hålla koll på om du är inloggad eller inte. Dessa cookies består av en kombination av tillfälliga cookies (sessionscookies) som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta cookies, som raderas efter en bestämd tid (1 år).
  • Cookies för statistik (Tredjepartscookies). Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen.
    • Vi använder verktyg från Google Analytics och Youtube för att analysera vår trafik och våra videoklipp. Dessa använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.
  • Cookies för upplevelse (Tredjepartscookies).
    • Vi använder oss av Youtube för att spela upp videoklipp på vår webbplats. Youtube använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.
Lär dig mer om cookies. På post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies, hur du kan hantera cookies i din webbläsare, samt vad lagen säger om cookies.