Lecab Lastbilar i Karlstad

du transporterar, vi underhåller.

ScaniaAvtal finns i flera olika nivåer och grundtanken är enkel. Vi tar hand om underhållet av din lastbil eller buss, du koncentrerar dig på transportverksamheten.

Nedan kan du läsa mer om vad de innehåller

Grönt Kort-avtal
Grönt Kort-avtal är Scania-Bilar Sveriges tillsyns- och reparationsavtal för lastbil eller buss. Avtalet kan tecknas inom 18 månader från leverans och gäller upp till 7 år eller 120 000 mil. Under avtalstiden ingår alla tillsyner och reparationer. Grönt Kort-avtal täcker även kostnaderna för jour, utryckning eller bärgning genom Scania Assistance. Avtalet anpassas individuellt beroende på fordons- och transporttyp, avtalstidens längd, årlig körsträcka och gäller på alla Scaniaverkstäder i Sverige. Via Scania Assistance får kunden hjälp i hela Västeuropa.

DrivlineAvtal
DrivlineAvtalet är en avtalstyp som täcker skador på drivlinan under 3, 4 eller 5 år upp till 120000 mil, beroende av drifttyp.

Tillsyner ingår alltid i drivlineavtalet under hela avtalsperioden precis som i ett Grönt Kort-avtal. Avtalet kan bara tecknas i samband med nyleverans av lastbilen.

För drivlinedelen betalar kunden antingen en engångskostnad vid start eller per månad (som vid Grönt Kort). Kundens egenavgift vid reparation är 15% av gällande basbelopp och vid jour och bärgning 7,5% av gällande basbelopp. Egenavgiften gäller skada för skada.

Underhållsavtal
Scania Underhållsavtal (fd. Tillsynsavtal) skräddarsyr fordonens underhåll efter kundens önskemål och fordonets faktiska behov och drift. Avtalet kan löpa på tillsvidare så länge som kunden önskar, med fast avgift per körda kilometer. Tryggt, smidigt och enkelt.

Det finns tre olika typer av underhållsplan, där Scania tar fram den mest fördelaktiga för kunden. Statisk och anpassningsbar underhållsplan är två periodiska planer där fordonets underhåll görs baserat på den fördefinierade SMSL-ordningen. Skillnaden mellan dessa två är att anpassningsbar underhållsplan anpassas om fordonet körs mer eller mindre. Flexibel underhållsplan baserar underhållet utifrån fordonets faktiska drift genom moduler som utförs vid lämpligt underhållstillfälle. En flexibel underhållsplan minimerar även att ett fordon blir underservad då system automatiskt anpassas ifall fordonet kör mer och tyngre än planerat

Scania Max24
Gäller endast lastbilar knutna till ett giltigt Grönt Kort-avtal, DrivlineAvtal eller Underhållsavtal registrerat i RAMAS.

ScaniaMax24 innebär att Scaniaorganisationen garanterar att fordonet, vid oplanerat driftsstopp (=fordonet akut okörbar), är i körklart skick inom 24 timmar. Om fordonet inte kan brukas inom 24 timmar erhåller ägaren ersättning per efterföljande dygn.

 

Kontakta gärna vår servicemarkandssäljare för mer info